Terug naar overzicht

Ochtenddienst (11-2-2018)

  • 11/02/18 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
  • Projectzondag 1

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09:30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Vandaag is de start van ons gemeenteproject: ‘Feest van het koninkrijk’
  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 6
  • De collecte is bestemd voor de evangelisatie
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma voor deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom door Projectteam

Voorzang: HH 701, Heel Uw Koninkrijk (Projectlied)

Votum en groet

We zingen: Psalm 98: 1 en 4, God is Koning…

HH 347a : 1-3, Jezus Alleen..

Gebed om Gods zegen, afgesloten met HH 545, Onze Vader

Eerste Schriftlezing: Psalm 103: 1-14

Zingen: HH 88, Zoek eerst het Koninkrijk van God (Beurtzang dames/heren)

Kindermoment – Waarom vieren we het feest van het koninkrijk?

Zingen: HH 705, Kinderen van de Vader

(Hierna mogen de kinderen naar de bijbelklassen)

Zingen: Psalm 103: 5 en 8

Schriftlezing: Matt. 18: 1-6 en 10-14

Verkondiging

Zingen: HH 424, Hij kent mijn naam..

Mededelingen door ouderling van dienst

Dankgebed en voorbeden, ingeleid met HH 570, Bron van licht en leven

Terugkomst kinderen – Het combo speelt ‘Een bonte stoet’.

Collecte

Slotzang: Opwekking 626, Prachtige God..

Zegenbede

Amenlied:Gezang 399: 3, U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld