Terug naar overzicht

Ochtenddienst Kerk aan het plein (05-08-2018)

  • 05/08/18 - 10:00u
  • Br. Hans Meijerink
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst!

  • Tijdens deze dienst is er een speciaal programma voor de kinderen van 0 jaar tot en met de kinderen in groep 4. Het thema voor de kinderen is deze zomer “Op reis”.
  • Het programma voor deze dienst is als volgt:

Zingen: Opwekking 464; Wees stil voor het aangezicht van God

Votum en groet

Zingen: Liedboek van de kerken Gez.120: 1 en 2; Hef op uw hoofden, poorten wijd

Wet

Zingen: Liedboek van de kerken Gez.120: 3 en 4

Gebed

Lezen: Exodus 17,1-7 De Israëlieten stellen God op de proef.

Lezen: Numeri 14,1-25 De Israëlieten hebben God al tien keer op de proef gesteld.

Lezen: 1 Korinthe 10,1-6 Over Massa en Meriba en Gods les voor ons.

Zingen: Gereformeerd Kerkboek Ps.95: 1, 2, 3, 4 en 5

Tekst: Exodus 17,1-7

Preek

Zingen: Liedboek van de kerken Gez.442: 1, 2, 3 en 4 Jezus ga ons voor

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Liedboek van de kerken Gez.225: 1, 2, 3, 4 en 5; Zing voor de Heer een nieuw gezang

Zegen (Opwekking 602: Vrede van God)

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen