Terug naar overzicht

Middagdienst (05-08-2018)

  • 05/08/18 - 16:30u
  • Ds. Fred van Hulst (Garderen)
  • Anders:
  • locatie: GKV De Burcht

Welkom in deze dienst!

  • Dit is een gezamenlijke dienst van NGK en GKv
  • Het programma voor deze dienst is als volgt:

Votum ( gezongen door gemeente)

Zegengroet Gal 1 : 3-5

Gezongen: Amen!

Zingen: Psalm 119 : 1,2,3

Lezen: Romeinen 3 : 9-31

Gezang 443 (Lb) Liefde Gods die elk beminnen hemelhoog te boven gaat

Tekst: Romeinen 3 : 21,22

Preek: Gods oplossing : zondaars gered door genade

Zingen: Gezang 402 :1-4( Lb) Verheugt U christenen te saam

Geloofsbelijdenis: Gezongen Apostolicum

Pastoraal gebed

Collecte

Slotzang: Gezang 44 : 1,2,3 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen

GKV De Burcht: