Terug naar overzicht

Avonddienst (3-12-2017)

  • 03/12/17 - 18:30u
  • Ds. Dick Lagewaard (Veenendaal)
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 18.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de avond ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Het thema van deze dienst is ‘Hoe leidt God je leven’
  • Het programma voor deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Zingen: U zij de glorie

Stilte

Votum en groet

Zingen: Als een hert dat verlangt naar water

Gebed

Zingen: Psalm 134: 1, 2 uit De Nieuwe Psalmberijming (zie tekst hieronder)

Schriftlezing: 1 Sam. 14: 1-23 (tijdens de preek begin H 13)

Preek

Zingen: Zoek eerst het koninkrijk van God

Voorbeden

Collecte

Geloofsbelijdenis (gesproken)

Zingen: Kroon Hem met gouden kroon

 

 

Psalm 134: 1, 2 DNB

1 U die de HEER dient nacht en dag,

die Hem gehoorzaamt vol ontzag,

richt u van harte tot de HEER

en zegen Hem, bewijs Hem eer.

 

2 Laat Hij die alles heeft gemaakt

en die er zorgzaam over waakt

u zegenen met overvloed

Zijn vrede maakt het leven goed. 

 

 

 

 

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen