Terug naar overzicht

Ochtenddienst (15-07-2018)

  • 15/07/18 - 09:30u
  • Ds. Sjaak Biewenga (Emmeloord)
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Het thema van de preek is: Laat je wortels groeien in het levende water van het vertrouwen op God, dan sta je sterk en draag je vrucht (n.a.v. Jer. 17: 5-8).
  • Er is vakantiebijbelklas voor de groepen 1 t/m 4.
  • De collecte is voor de erediensten.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het gebedsteam staat bij de klapdeuren naast het meetingpoint.
  • Het programma voor deze dienst is als volgt:

Welkom en mededelingen

Zingen: HH 612, O kom nu en jubel

Votum en groet

Zingen: Psalm 92: 2, 3, 7, 8

Lezen van de tien woorden

Gebed

Kinderlied: HH 338, ‘k Stel mijn vertrouwen

Kinderen naar de bijbelklas

Zingen: HH 335, God van trouw

Schriftlezing: Jeremia 17: 5-8

Zingen: Psalm 1:1,2 uit DNP (http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-1)

Preek

Zingen: HH 479, Heer U bent mijn leven

Dankgebed en voorbede

Collecte

Kinderen terug uit de bijbelklas

Zingen: HH 586, Groot is de Heer

Zegen

 

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld