Terug naar overzicht

Avonddienst (04-11-2018)

  • 04/11/18 - 18:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw
  • Viering Heilig avondmaal

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 18.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de avond ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • In deze dienst vindt een zittende viering plaats van het Heilig Avondmaal
  • Het thema van deze dienst is “Kerk zijn doe je samen”
  • Het programma voor deze dienst ziet er als volgt uit:

Verwelkoming en mededelingen

Zingen: Hemelhoog 176: 1-3, God enkel licht

Votum en groet

Zingen: HH 176: 4 en 5, Ja, amen, ja

Gebed om de leiding van Gods Geest

Lezing Avondmaalsformulier

Voordat we aangaan zingen we biddend Psalm 141: 2 en 3

Inleidende woorden op het avondmaal

Na de viering zingen we de lofzang uit Psalm 32:3

Schriftlezing: Efeze 4: 1-16

Verkondiging

Zingen: Gezang 319: 1, 2 en 4, Looft God, die zegent al wat leeft

Dankgebed

Collecte

Slotzang: Gezang 303: 1 en 2, De ware kerk des Heren

Zegenbede

Zingen: Gezang 303: 5, Met God zijn wij verbonden

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen