Nieuws


NGK Vrouwendag live meeluisteren

Op 3 november 2018 wordt de NGK Vrouwendag georganiseerd in het JFC in Barneveld.

Luister vanaf 10.00 uur live mee via de hoofdpagina van onze website.

 

Elk jaar is deze dag weer een bijzondere en mooie dag waarin vrouwen met een christelijke achtergrond elkaar kunnen ontmoeten. In het volle maar gezellige dagprogramma kunnen vrouwen leuke en interessante workshops volgen, luisteren naar interessante spreeksters, samen zingen, samen bidden en bovenal samen de Heer prijzen.


Toelichting op jaarthema “Hart op de tong”

Hart op de tong is het jaarthema dit jaar in NGK De Ontmoeting. Onder die noemer bespreken we diverse Psalmen. Dat zorgt voor een doorgaande lijn in de prediking via zestien themadiensten. Bij elke themadienst wordt groeigroepmateriaal gemaakt.

 
De keuze voor de Psalmen is niet toevallig, die gaan namelijk over het hart van ons geloof in allerlei omstandigheden. We verlangen ernaar dat deze oude liederen, door de prediking en bespreking ervan, gaan resoneren in ons eigen hart. Ons doel is dat ze, door Gods Geest die erin spreekt, ons zo raken dat het wordt tot een lied op onze tong. Zing voor de HEER een nieuw lied, zegt Psalm 98: 1. Dat kan betekenen dat we nieuwe liederen zingen die in onze tijd zijn geschreven en van muziek voorzien. Het kan ook betekenen dat we ons oude liederen eigen maken en ze zo zingen dat het een actuele uitdrukking is van ons eigen geloof. Dan verbindt het ons met Gods volk in alle eeuwen en via de psalmen met gelovigen die duizenden jaren geleden leefden.
Want de psalmen vormen het oudste liedboek van Israël en van de Kerk. Naast de oude berijmingen zijn er vandaag diverse hertalingen en modernere melodieën die we samen gaan verkennen. De psalmen zijn geschreven vanuit allerlei levenssituaties die nog herkenbaar zijn voor ons. Er zijn dankpsalmen en lofliederen op Gods schepping en Zijn grote daden; er zijn ook klaagzangen, gebeden en psalmen die diepe wanhoop en pijn vertolken. In deze liederen die ons door Gods Geest zijn gegeven tref je vaak meerdere dimensies van betekenis aan. In verschillende fasen van je leven spreken ze je weer anders aan en krijgen ze een nieuwe relevantie. De psalmen zijn te gebruiken en te zingen op allerlei manieren. Er zijn mensen die de psalmen associëren met het jasje van de oude Geneefse melodieën en die liever kiezen voor een modern loflied. Juist daarom zijn er in ons land de afgelopen jaren diverse pogingen gedaan om de psalmen qua taal en melodie actueel en relevant te maken. Google maar eens op Psalmenproject, op de Nieuwe Psalmberijming of op Psalmen voor Nu. We hopen dat dit jaarthema jong en oud aanspreekt en zo voor verbinding zorgt tussen de generaties, omdat het gaat om de HEER die ons verbindt.


Beth Moore groeigroep

Binnenkort starten wij weer met de Beth Moore groeigroep.

Heb je interesse of ben je op zoek naar een groeigroep en wil je graag samen met andere vrouwen meer leren over God en wie Hij voor je wil zijn, neem dan contact op met Esther Vonk.