Nieuws


Stiltedienst zaterdag 24 maart

Kom tot rust, mijn ziel, bij God alleen

Over enkele weken komen we aan het einde van zes intensieve projectweken. We hebben dan veel gehoord, gelezen en geleerd over God en Zijn Koninkrijk. Het is belangrijk om dan stil te staan en te overdenken wat dit voor onszelf betekent.

Tijd voor bezinning en verstilling; misschien ook loslaten of kiezen. Tijd om stil te zijn in Gods aanwezigheid als een geliefde zoon of dochter.


Ook samengestelde gezinnen verdienen aandacht

Hoe is het om samengesteld gezin te zijn? Dat wil zeggen, een gezin waarin één of beide echtgenoten (een) kind(eren) uit een eerder huwelijk meenemen?

Onze gemeenteleden Maurits van Urk en Liesbeth van Urk-de Boer weten hoe dat is. Ze hebben allebei twee kinderen uit hun eerste huwelijk. ‘Samen weer naar een nieuwe gemeente, op je hoede vanuit littekens van het verleden. Waar voor veel “normale” gezinnen de verbinding met anderen als vanzelf komt, door kinderen in dezelfde leeftijd, dezelfde school enzovoort, mis je zomaar de aansluiting. Waar dat eerder als vanzelf ging, moet je actief op zoek naar contact’, vertellen ze in het magazine OnderWeg.


Weerman Reinier van den Berg spreekt over duurzaamheid

“Duurzaamheid; kan ik daar wat mee?”, is het thema van een avond over duurzaamheid op donderdagavond 19 april in GKv De Burcht aan de Van Schothorststraat 24 in Barneveld.

 

Spreker is weerman Reinier van den Berg. Het klimaatprobleem wordt nogal eens gebagatelliseerd, maar de feiten wijzen erop dat we het verkeerde pad bewandelen. Zouden christenen, als rentmeesters, niet voorop moeten lopen als het gaat om de aanpak van uitstoot van broeikasgassen? Iedereen is welkom op deze avond van 19.45 tot ca. 21.45 uur. Toegang is gratis, er is ook een boekentafel aanwezig. Meer info: zie gkvbarneveld.nl.


Theatergroep PlayBack stimuleert gesprek over pubers

Praten met pubers kan pittig zijn. Hoe blijf je in contact met je puberende zoon of dochter als je kind liegt, onbeleefd is, zich slecht kan beheersen of alleen met zichzelf bezig is?

 
Op woensdag 7 maart is er daarom de interactieve avond ‘In Gesprek’ in GKv De Burcht aan de Van Schothorststraat 24 in Barneveld. Koffie staat klaar vanaf 19.45 uur. Aan de avond wordt meegewerkt door theatergroep PlayBack.

Je wilt graag dat je kind zélf bedenkt wat goed voor hem of haar is. Maar hoe kun je hier als ouder bij helpen? En waarom zijn deze ‘gedragsnormen’ zo belangrijk? Theatergroep PlayBack helpt ouders een open gesprek te voeren met eigenzinnige pubers.