Nieuws


Eenzaam in de kerk

‘Ik voel me eigenlijk al jaren erg eenzaam in de kerk. Ik vind het moeilijk om daar over te praten. Het is een bron van verdriet.’

 

Mirthe (niet haar echte naam) is getrouwd en heeft vier kinderen in de leeftijd van 15 tot 22 jaar. Ze hebben het goed met elkaar, maar zijn zeker geen ‘doorsneegezin’. Een rode draad in haar gezin is sociale angst (deels ook ASS – Autisme Spectrum Stoornis). De combinatie met normale tot hoge intelligentie maakt het leven voor hen erg ingewikkeld. “Het is lastig om dit aan anderen uit te leggen. Aan de buitenkant is namelijk niets te zien. Maar van binnen loopt de spanning vaak hoog op. Het is een dagelijkse strijd om mee te kunnen doen in deze veeleisende maatschappij. Elke uitnodiging, verjaardagsvisite, samenwerking(sopdracht), telefoongesprek of boodschap buiten de deur roept spanning op en er moeten steeds opnieuw afwegingen worden gemaakt.”


Prekenseries

In NGK De Ontmoeting worden naast jaarthema’s en gemeenteprojecten ook verdiepende prekenseries gehouden. Hieronder treft u een overzicht aan van wat inmiddels gepasseerd is.

 

‘Ruth en de huidige vluchtelingencrisis’  (prekenserie ds. Henk van der Velde)

  • Een serie preken van ds. Henk van der Velde over het bijbelboek Ruth en de actuele betekenis ervan voor de vluchtelingencrisis. De preken en bijbehorende bezinningsvragen kunnen worden gedownload.
  • Download hier de eerste preek en gespreksvragen.
  • Download hier de tweede preek en gespreksvragen.
  • Download hier de derde preek en gespreksvragen.

Nieuwe acties voor project Ontmoet Rusizi

Onlangs ontvingen alle gemeenteleden van NGK De Ontmoeting een boekje voor donateurs voor het project Ontmoet Rusizi. U leest alles over dit project op de centrale Rusizi-webpagina. Er staat intussen weer van alles op stapel: van sponsorzwemmen tot Talentenactie.

 

Heeft u het donateursboekje niet meegenomen? De boekjes liggen zondag weer met naamstickers erop in de hal. In het boekje staat informatie over tien jonge ambassadeurs van ons hulpproject in Rwanda.
Via de nieuwsbrief (ook te vinden op de Rusizi-pagina) wordt u geregeld bijgepraat.


Basistoerusting pastoraat op 19 oktober en 2 november

Ook dit jaar wordt de Basistoerusting pastoraat weer gegeven en wel op donderdag 19 oktober en donderdag 2 november. 

Deze toerusting wordt gegeven door Alie Luigjes en Ton Veldhuizen. In twee avonden wordt aandacht geschonken aan de organisatie van het pastoraat in onze gemeente en vooral ook aan ‘hoe doe je dat nu, pastoraat?’ Daarbij hoort een stuk uitleg, maar ook samen oefenen en bespreken wat je er lastig aan vindt of lijkt.

Voor (jeugd)pastoraal werkers en ambtsdragers is deze toerusting verplichte kost, maar ook als je bijvoorbeeld aan de slag bent of gaat als groeigroepleider of clubleider, of gewoon geïnteresseerd bent, ben je van harte welkom.