Featured


Janet na zes jaar hoop brengen terug in Nederland

Zes jaar werkte ze voor noodhulporganisatie Medair in Irak, Zuid-Sudan en Afghanistan. En nu is ons gemeentelid Janet Luigjes weer terug in Nederland. ,,Ik heb gezien dat er altijd nog hoop te vinden is, zelfs in de meest uitzichtloze situatie.” 

“Ik wil de meest kwetsbare mensen helpen en hoop bieden op plekken waar nog weinig hoop is. Zo wil ik iets laten zien van Gods liefde en Zijn zorg voor hen.” Met die intentie vertrok Janet in 2012 naar Zuid-Sudan waar ze gezondheidsmanager werd in het noodteam van Medair. Dit team wordt alleen ingezet in uiterst zorgelijke situaties en trekt ook dit jaar dagelijks de moerassen van Zuid-Sudan in om kwetsbare mensen met schoon water, voedsel en gezondheidszorg te bereiken. Het was leven in een tentje met weinig voorzieningen en bijna geen sociaal leven. “Ik heb veel gezien van hopeloze, schijnbaar uitzichtloze, ellendige situaties en geleerd hoe daarin toch altijd hoop te vinden is. God heeft nog steeds de controle en Hij is goed en vol bewogenheid.” Tegelijkertijd geeft ze aan dat ze dit niet altijd ziet of begrijpt: “Daarin heb ik geleerd meer op Hem te vertrouwen.”


Kerk aan het Plein zoekt hulp

NGK De Ontmoeting en GKV De Burcht houden als vanaf 8 juli 2018 weer elke zondag om 10.00 uur gezamenlijke diensten in ons kerkgebouw aan de Hoofdstraat 202 in Voorthuizen, dit alles onder het label ‘Kerk aan het Plein’.

De diensten zijn alleen in de ochtend. Er is dan ook een speciaal programma voor de kinderen van 0 jaar tot en met de kinderen in groep 4. Het thema voor de kinderen deze zomer is “Op reis”. Het kinderwerk heeft plaats in het gebouw van muziekvereniging Crescendo, schuin tegenover de kerk, aan de andere kant van het plein.


Afsluiting In His Presence: In Gods aanwezigheid onder een open hemel

Afgelopen zondag 17 juni was de laatste editie van In His Presence van dit seizoen, waarin het draait om even stil te worden en te luisteren naar God.

De avond startte op een bijzondere manier in ‘Het Paradijs’ (natuurgebied Klein Bylaer) met kunstwerken van Otto de Bruijne. Het was een vierluik waarin de relatie tussen mensen en God centraal stond. Het ging over leren, dienen, ontmoeten en gebed. Verbinding met God en met elkaar onder een open hemel.
Binnen kreeg de avond een vervolg met samen zingen, luisteren en bidden, het gebruikelijke concept van In His Presence. Muzikale begeleiding was van Robert Jan Zuidam. Vanaf de derde zondag in september zijn er weer maandelijkse In His Presence-bijeenkomsten. Nieuwsgierig? Je bent welkom zoals je bent. Onderstaand enkele foto’s die van de organisatie van In His Presence ontvingen.


Beth Moore bijbelstudies seizoen 2018/2019

In onze gemeente is een groep vrouwen actief met bijbelstudies van Beth Moore, een Amerikaanse evangeliste en schrijfster. Het komende seizoen, 2018/2019, is er ruimte voor nieuwe deelnemers. 

Deelneemster Esther Vonk meldt: ‘Afgelopen jaar hebben we weer een Beth Moore Bijbelstudie gedaan. We hebben weer veel samen gedeeld en nieuwe dingen geleerd uit de Bijbel. Het waren mooie en goede ochtenden en daarom willen we in september (waarschijnlijk op de woensdagochtend 1 x per 14 dagen) starten met een nieuwe studie.
Heb je belangstelling om mee te doen, laat het ons dan weten door een email te sturen naar rmvonk@gmail.com.
Als je niet op de woensdag kunt maar wel graag mee wilt doen, geef dan even aan welk dagdeel je beschikbaar bent, dan kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn!’


Openluchtdienst Voorthuizen op 24 juni over ‘Samen bouwen’

Op zondag 24 juni vindt de jaarlijkse Openluchtdienst in Voorthuizen plaats. Deze interkerkelijke samenkomst wordt door alle kerken uit Voorthuizen georganiseerd. Het thema is dit jaar ‘Samen bouwen’.

Eén dienst per jaar als teken dat we samen bouwen aan de Kerk van Christus. Het is uniek in Nederland, dat alle kerken uit eenzelfde plaats iets laten zien van de eenheid van de Kerk, ondanks onderlinge verschillen, meldt de organisatie.

Dit jaar is door de voorgangers van de kerken gekozen voor een thema dat zeer nauw aansluit bij de situatie in Voorthuizen. Voorthuizen vernieuwt, Voorthuizen breidt uit. ‘Aan de zuidkant worden nieuwe woningen gebouwd. Er is een snelfietspad aangelegd en rondom het dorp worden de voorbereidingen getroffen om verkeer om Voorthuizen heen te leiden. In het hartje van Voorthuizen, op het Smidsplein komt een nieuw horecapand. Kortom: Voorthuizen bouwt. Maar ook in de kerk wordt gebouwd. Het thema is daarom ook ‘Samen bouwen’. Wat je samen doet, gaat sneller en wordt beter. Wat je samen met God doet, stijgt daar bovenuit. Hij bouwt aan Zijn nieuwe en mooie wereld, Zijn vrederijk. Dat kan niemand tegenhouden. Daar gaat het in de Openluchtdienst over: samen bouwen. We kunnen elke helpende hand gebruiken bij dit bouwproject. Het thema wordt uitgewerkt in het zingen, de toespraak en in het kinderwerk.’