Terug naar overzicht

Openluchtdienst Voorthuizen op 24 juni over ‘Samen bouwen’

Op zondag 24 juni vindt de jaarlijkse Openluchtdienst in Voorthuizen plaats. Deze interkerkelijke samenkomst wordt door alle kerken uit Voorthuizen georganiseerd. Het thema is dit jaar ‘Samen bouwen’.

Eén dienst per jaar als teken dat we samen bouwen aan de Kerk van Christus. Het is uniek in Nederland, dat alle kerken uit eenzelfde plaats iets laten zien van de eenheid van de Kerk, ondanks onderlinge verschillen, meldt de organisatie.

Dit jaar is door de voorgangers van de kerken gekozen voor een thema dat zeer nauw aansluit bij de situatie in Voorthuizen. Voorthuizen vernieuwt, Voorthuizen breidt uit. ‘Aan de zuidkant worden nieuwe woningen gebouwd. Er is een snelfietspad aangelegd en rondom het dorp worden de voorbereidingen getroffen om verkeer om Voorthuizen heen te leiden. In het hartje van Voorthuizen, op het Smidsplein komt een nieuw horecapand. Kortom: Voorthuizen bouwt. Maar ook in de kerk wordt gebouwd. Het thema is daarom ook ‘Samen bouwen’. Wat je samen doet, gaat sneller en wordt beter. Wat je samen met God doet, stijgt daar bovenuit. Hij bouwt aan Zijn nieuwe en mooie wereld, Zijn vrederijk. Dat kan niemand tegenhouden. Daar gaat het in de Openluchtdienst over: samen bouwen. We kunnen elke helpende hand gebruiken bij dit bouwproject. Het thema wordt uitgewerkt in het zingen, de toespraak en in het kinderwerk.’

Zoals elk jaar hoopt de organisatie op goed weer en een grote opkomst. Iedereen is welkom; christelijk of niet, kerkelijk of niet. Mocht de dienst vanwege het weer moeten worden verzet, dan wordt dat tijdig gemeld via de website www.openluchtdienstvoorthuizen.nl,  Twitter (@OLD_Voorthuizen), Facebook en via deze website.