Terug naar overzicht

Stiltedienst zaterdag 24 maart

Kom tot rust, mijn ziel, bij God alleen

Over enkele weken komen we aan het einde van zes intensieve projectweken. We hebben dan veel gehoord, gelezen en geleerd over God en Zijn Koninkrijk. Het is belangrijk om dan stil te staan en te overdenken wat dit voor onszelf betekent.

Tijd voor bezinning en verstilling; misschien ook loslaten of kiezen. Tijd om stil te zijn in Gods aanwezigheid als een geliefde zoon of dochter.

Aan de hand van het “Onze Vader” overdenken we de teksten uit dit gebed, afgewisseld met een lied, beeld, bede of stil moment.

Deze dienst wordt zo ingevuld, dat u ook iemand kan meenemen, die niet heeft deelgenomen aan het project.

Wanneer: zaterdag 24 maart 19.30 – 20.30 uur

Waar: Kerkgebouw, Hoofdstraat 202, Voorthuizen

Van harte welkom !