Terug naar overzicht

Vul een paaspakket voor partnergemeente Oase

Onze partnergemeente Oase in Amsterdam deelt binnenkort weer Paaspakketten uit in de wijk. Voor ons als gemeente is het een uitgelezen kans om ook een bijdrage te leveren. We gaan voor het vullen van zestig tassen met levensmiddelen.

 

,,Vanuit Oase hebben we veel contact met mensen die nooit naar een kerk gaan’, vertelt Oase-voorganger Martijn Rutgers. ,,Velen van hen komen af en toe eens langs bij Oase. We proberen het contact zo goed mogelijk te onderhouden. Door één keer per jaar cadeaus uit te delen, proberen we mensen te laten weten dat we er blijvend voor hen willen zijn. We hebben geregeld contact met mensen in de wijk die moeten rondkomen van een minimum-inkomen. Om hen te bemoedigen vinden we het fijn om cadeaus uit te delen. Met Pasen proberen we zoveel mogelijk wijkbewoners uit te nodigen om eens naar de kerk te komen. We bieden hen zo de kans om met het evangelie in aanraking te komen. Iedereen die een cadeau ontvangt, ontvangt daarbij ook een uitnodiging voor de Paas-bijeenkomst.”

Oase deelt dus in de weken voor Pasen cadeau pakketten uit aan mensen in de wijk. Deze pakketten bekostigt Oase in beginsel zelf. Dat is gezien haar financiële situatie bijzonder, want eigenlijk ontbreken de financiële middelen ervoor. ,,Ook daarom biedt deze actie ons als gemeente dit jaar weer een uitgelezen kans om ons een echte partner voor Oase te tonen en ons geloof in de opgestane Heer concreet te maken. Met elkaar willen we zorgen voor het vullen van zestig cadeautassen”, meldt de werkgroep die deze actie voor NGK De Ontmoeting coördineert.

,,Helpt u mee? Het zou fantastisch zijn als iedere groei- of bijbelstudiegroep tenminste een tas zou kunnen vullen met houdbare producten. Daarnaast hopen we op enthousiaste gemeenteleden die zelf of samen met anderen een tas willen vullen (er wordt een instructie met vulsuggesties bijgeleverd). Met het vullen van een tas is ongeveer een bedrag van €25 gemoeid.”

Enkele zaken op een rij:

-De werkgroep Oase zorgt voor de dozen die gevuld moeten worden; op zondag 18 februari kunt u na de dienst een tas meenemen

-Vergeet dan ook de instructie niet: daarin is aangegeven wat er in de tassen gedaan kan worden

-Lever de gevulde tas op 4 maart of uiterlijk zondag 11 maart weer in voor of na de ochtenddienst. U kunt de tas ook in de week tussen 4 en  11 maart inleveren bij Christian Huising (Schaapscheerderslaan 23 te Voorthuizen) of Esther Wolting (Groen van Prinstererlaan 23  te Barneveld);

-Vragen? Mail naar oase@ngkvoorthuizenbarneveld.nl of bel Christian Huising of Esther Wolting.