Terug naar overzicht

Feest van het Koninkrijk gaat beginnen!

NGK De Ontmoeting gaat vanaf volgende maand op zoek naar de betekenis van Gods Koninkrijk voor ons, aan de hand van het gebed Onze Vader.

 

Dit gebeurt allemaal in het project ‘Feest van het Koninkrijk’ dat vanaf zondag 11 februari tot en met zondag 25 maart in onze gemeente gehouden wordt. U en jij worden hiervoor hartelijk uitgenodigd en – nog liever – uitgedaagd! Wat heeft Gods overvloedige liefde voor ons mensen te zeggen? We gaan het uitzoeken in zes themadiensten op zondag, maar ook in de wekelijkse (groei)groepen en thuis aan tafel. Voor de gezinnen met kinderen is er een extra verrassing, zodat ook de jongste leden van onze gemeente mee kunnen doen.

Belangrijk om te weten: alle (laatste) informatie over het project is te vinden op de website: www.ngkdeontmoeting.nl/feestvanhetkoninkrijk

Vanaf zondag 7 januari 2018 staan leden van het projectteam ook wekelijks met een tafel in de hal van het JFC voor informatie en het beantwoorden van vragen. Hier kunt u/jij ook het speciale projectboek Feest van het Koninkrijk aanschaffen, tegen het gereduceerde tarief van 5 euro.

Inschrijven voor groeigroepen

Nieuw dit jaar zijn de groeigroepen met een thema. Niet iedereen voelt zich happy in de klassieke indeling van de groeigroep, waarbij praten in een kring centraal staat. Bij voldoende animo kun je nu ook deelnemen aan een speciale thema-groeigroep waarbij het gesprek op een andere manier plaats vindt. Bijvoorbeeld in een zwerftochtgroep, wandelgroep of eet- en schildergroeigroep (kosten: 12 euro per keer). Mogelijk heb je zelf al een groep binnen of buiten je wijkkring in gedachten, het kan allemaal.

Doe je al mee met een groeigroep en wil je met diezelfde groeigroep ook het gemeenteproject draaien? Dan hoef je niets te doen. Op de zondagen 7, 14 en 21 januari staat het Kernteam Groeigroepen ook in de hal van het JFC. Hier kun je je opgeven voor een groeigroep naar keuze, dit kan ook digitaal.  Ook wordt in de week van 7-14 januari een digitale nieuwsbrief verstuurd (aanmelden via communicatie@ngkdeontmoeting.nl als u/jij die mailings nog niet ontvangt) met daarin alle informatie over het project en de mogelijkheid om je digitaal op te geven voor een groeigroep.

Informatieavond 15 januari 2018 met Ronald Westerbeek

Kringcoördinatoren, jeugd- en kinderraadsleden, leiders van bijbelklassen, leergroepen en clubs, (jongeren-) groeigroepleiders, (jeugd-)pastoraal werkers, kerkenraad en mensen van het gebedsteam worden uitgenodigd voor de informatieavond op 15 januari 2018 om 20.00 uur in De Koppeling aan de Wencopperweg 18 in Barneveld. Naast praktische informatie zal Ronald Westerbeek (schrijver van het boek Feest van het Koninkrijk) een inhoudelijke toerusting verzorgen.  Van harte aanbevolen, ook als je nu nog geen groeigroepleider bent, maar dit mogelijk wel wilt zijn tijdens het gemeenteproject!

Heb je vragen of tips?  Mail naar communicatie@ngkdeontmoeting.nl of spreek iemand aan van het projectteam.

Gerbrand van Elten, Johan Oltvoort, Esther de Rooij, Joke van der Boon, ds. Henk van der Velde, ds. Reinier Drop, Albert Hooijer, Joost Schouten en Mirjam van Ginkel