Terug naar overzicht

NGK De Ontmoeting zingt!

Vrijdagavond 17 november is er een zangavond van NGK De Ontmoeting in de kerk in Voorthuizen aan het Bunckmanplein.

 

Op deze zangavond zullen o.a. liederen worden gezongen uit Joh. De Heer, de Youth for Christ bundel en Op Toonhoogte. Liederen die gewaardeerd worden, maar weinig meer worden gezongen. Alle bezoekers krijgen de gelegenheid om verzoeknummers door te geven tot 13 november a.s. via Riëtte van de Geest (rvandegeest@hotmail.com) of 06-83042289

De zangavond is bedoeld voor alle gemeenteleden, jong en oud, waarbij mooie, bekende en vertrouwde liederen gezongen worden tot eer van God. Na afloop is er een ontmoeting met koffie/thee. De deuren gaan open om 19.00 uur. De avond begint om 19.30 uur.

De organisatie hoopt op een goed gevulde kerk en veel verzoeknummers !