Terug naar overzicht

Ad de Boer lid regiegroep eenwording NGK en GKv

Onze broeder Ad de Boer was zaterdag 11 november bij de historische ontmoeting tussen Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken Vrijgmaakt (GKv). Hij werd daar tevens benoemd als lid van een achtkoppige regiegroep die verdere eenwording van de kerkgenootschappen gaat voorbereiden. Hij stuurde op verzoek van de webredactie de onderstaande impressie van de bijeenkomst.

 

,,Er zijn van die dagen die je nooit meer vergeet: de dag dat je trouwde, de dagen dat je een zoon of dochter kreeg, de dag dat de kerk stuk ging en dan zaterdag 11 november 2017 … de dag dat die
breuk werd geheeld: GKv en NGK besloten en vierden samen in de Nieuwe kerk in Kampen dat we op weg gaan naar één kerk. Het was voor veel mensen een dag van genezing van wonden en van het afsluiten van 50 jaar pijn en verdriet, van elkaar als broers en zussen uit het ooit gebroken huis ontmoeten en van God daarvoor prijzen, van dromen van en brainstormen over de kerk van de toekomst. Wat een dag! Het was een dag vol sprekende liederen – ‘als er vergeving is zal er genezing zijn, en de weg van herstel kan beginnen’ en ‘toon mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad’ – van rake Bijbelwoorden – uit Nehemia 1, waarin Nehemia zichzelf insloot in het belijden van schuld en uit Ezra 3 over juichen én huilen bij de bouw van de nieuwe tempel -, van het hand in hand schuld belijden en ons verootmoedigen voor God, van het in een kruik (psalm 56!) doen van die dingen die niet meer goedgemaakt kunnen worden en die voor Gods aangezicht zetten, van het delen van brood en wijn en elkaar ‘de vrede van Christus, ook voor jou’ toewensen. Wat een dag!”

,,Wil je weten wat ik heb gezegd in de korte gezamenlijke vergadering op deze dag van de GKv-synode en de Landelijke Vergadering van de NGK, dan kun je dat hier lezen. Wil je meer weten over het
proces van hereniging van beide kerken dat nu is gestart, dan kun je terecht op www.onderwegnaar1kerk.nl. Daar kun je ook een groot gedeelte van de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk terugkijken.”