Terug naar overzicht

NGK en GKV zoeken meedenkers in fusieproces

Welke concrete stappen kunnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) zetten om één nieuw kerkverband te vormen?

 

Die vraag staat zaterdag 11 november centraal tijdens een gezamenlijke vergadering van beide kerkverbanden in de Nieuwe Kerk in Kampen. Zowel de Generale Synode van de GKv als de Landelijke Vergadering van de NGK namen al eerder de afslag voor intensievere samenwerking. Beide kerken horen eigenlijk bij elkaar, maar een reeks conflicten leidde zo’n vijftig jaar geleden tot de oprichting van de NGK als afsplitsing van de GKV. Het proces van toenadering tot elkaar loopt al sinds 2014, maar kreeg in april dit jaar meer gewicht toen de Landelijke Vergadering van de NGK de generale synode van de GKV uitnodigde voor een vergadering waarin ze samen concrete stappen zouden kunnen bedenken om kerkelijke eenheid te bereiken. Twee maanden later aanvaardde de synode de uitnodiging ’van harte’.

(verhaal gaat verder onder deze video)

Doel van de bijeenkomst zaterdag 11 november is om verdere invulling te geven aan ‘samen verder’. Hiervoor zijn nadrukkelijk ook kerkleden van harte welkom. De synodes willen de kerkleden betrekken in het proces door te luisteren naar hun ideeën. ‘Het wordt dus geen gewone synodevergadering. Er is ruimte voor interactie, voor luisteren, voor inspireren, voor ontmoeting, maar ook voor vieren en verootmoedigen. De dag zal worden afgesloten met een dienst in de Nieuwe Kerk waarin het Avondmaal gevierd zal worden’, meldt de organisatie.

Meepraten kan via workshops. Wie deze dag wil bijwonen kan zich opgeven via de website www.onderwegnaar1kerk.nl. Delen van de dag en de kerkdienst zullen via deze site live te volgen zijn.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

• 10.00 uur: Opening in de kerkzaal
 door ds. Willem Smouter (NGK).
• 10.20 uur: Inspiratie: 7×7
7 genodigden spreken elk 7 minuten over hun ideeën bij het proces naar kerkelijke eenheid.
• 11.15 uur: Ontmoeting
 samen voor Gods troon.
• 12.30 – 13.30 uur: Lunch. Het is de bedoeling dat u zelf voor een lunch zorgt. Dit kan door zelf wat mee te nemen of door in de binnenstad wat te gaan eten.
• 13.30 uur: Besluitvorming. Dit is het formele deel van de vergadering, waarin besluitteksten over het proces naar eenheid worden besproken. De vergadering is openbaar toegankelijk voor belangstellenden.
• 14.30 uur: Luisteren – start middagprogramma met workshops
. Afgevaardigden luisteren naar ervaringen vanuit het grondvlak. Deze ervaringen zullen zij meenemen in het proces. Ondertussen kunt u deelnemen aan een van de aangeboden workshops. Meer informatie hierover volgt nog, houd de website in de gaten.
• 16.30 uur: Vrije tijd. Er is voor iedereen ruimte om elkaar te ontmoeten, maar ook ruimte om even een wandeling door het park te maken, de universiteitsbibliotheek te bekijken of de binnenstad in te gaan.
• 19.00 uur: Viering in de kerk
. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. In deze dienst is er een gaande viering van het Heilig Avondmaal.