Terug naar overzicht

Basistoerusting pastoraat op 19 oktober en 2 november

Ook dit jaar wordt de Basistoerusting pastoraat weer gegeven en wel op donderdag 19 oktober en donderdag 2 november. 

Deze toerusting wordt gegeven door Alie Luigjes en Ton Veldhuizen. In twee avonden wordt aandacht geschonken aan de organisatie van het pastoraat in onze gemeente en vooral ook aan ‘hoe doe je dat nu, pastoraat?’ Daarbij hoort een stuk uitleg, maar ook samen oefenen en bespreken wat je er lastig aan vindt of lijkt.

Voor (jeugd)pastoraal werkers en ambtsdragers is deze toerusting verplichte kost, maar ook als je bijvoorbeeld aan de slag bent of gaat als groeigroepleider of clubleider, of gewoon geïnteresseerd bent, ben je van harte welkom.

De beide avonden beginnen om 19:30 uur en vinden plaats in De Koppeling.

Je kunt je tot 15 oktober opgeven via mail (ton@ilomarjo.nl) of per telefoon: 06-22955227.